Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Voit kysyä lisää sähköpostitse marion.lepisto@gmail.com tai soittamalla 044-5023645. Hakemukset ohjelmaan ja mahdolliset kuitit lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse marion.lepisto@gmail.com. Huomaathan sähköpostin tietoturvariskit.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki

Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden syiden vuoksi.

KELA:n oppimateriaalilisä 46,80 e/ kk on tarkoitettu toisen asteen opiskelukustannuksiin. Ennen oppimateriaalituen myöntämistä tulee olla selvitettynä mahdollisuus oppimateriaalilisään. Tukea on mahdollisuus saada, jos muut tuet eivät riitä tai muista perheen tai nuoren erityissyistä.

Avaa oppimateriaalitukihakemus (pdf)
Palautekysely oppimateriaalitukea saaneelle (pdf)

Harrastustuki

Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Avaa harrastustukihakemus (pdf)
Palautekysely harrastustukea saaneelle

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman rekisterin tietosuojaseloste

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät myös täältä.